Các bước thực hiện giải thể công ty cổ phần

Các bài trước Achaula đã cùng bạn tìm hiểu về các trường hợp giải thể doanh nghiệp, điều kiện để giải thể doanh nghiệp. Hôm nay Achaulaw sẽ cùng bạn tìm hiểu về các bước thực hiện giải thể công ty cổ phần như thế nào nhé!

Bước 1. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục thực hiện xin tham khảo bài viết Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh qua mạng.

Bước 2. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua quyết định giải thể công ty.

Quyết định phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Nội dung của quyết định giải thể công ty cổ phần
Nội dung của quyết định giải thể công ty cổ phần
  1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  2. b) Lý do giải thể;
  3. c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  4. d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

5. đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3. Thanh lý tài sản công ty

Hội đồng quản trị công ty cổ phần trực tiếp tiến hành thanh lý tài sản công ty trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý tài sản riêng.

Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ theo thứ tự sau đây:

  1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  2. Nợ thuế;
  3. Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4. Gửi biên bản họp và quyết định giải thể đăng quyết định giải thể

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định và biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến cơ quan thuế, người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia và phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ nợ chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Đối với Cơ quan đăng kí kinh doanh: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp phải gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh Hồ sơ giải thể công ty cổ phần như sau:

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi đến cơ quan ĐKKD
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi đến cơ quan ĐKKD

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Biên bản họp, quyết định giải thể của Đại hội đồng cổ đông

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu do cơ quan Công an cấp đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu của CQ công an cấp và đã thực hiện trả Giấy chứng nhận đã đăng kí con dấu, trả con dấu cho CQ công an

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5. Cơ quan đăng kí kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Achaulaw cho thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Mọi chi tiết, thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo những thông tin dưới đây để được tư vấn trực tiếp, nhanh chóng.

Trân trọng!

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ trụ sở: Số 23B4, ngõ 2, đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 814, Chung cư Cán bộ viện 103, Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006250 hoặc 04373003535

Email: achaulaw@gmail.com

Website: luatachau.info

Bài viết liên quan

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ, nhanh chóng uy tín

Quy trình giải thể doanh nghiệp – Achaulaw

Giải thể công ty TNHH- giải thể tự nguyện

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *