Cần công bố hợp quy hay công bố phù hợp quy định ATTP?

Đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi tắt là sản phẩm) cần có cơ chế quản lý, kiểm tra và giám sát trước và trong khi được đưa vào thị trường để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng này cần thực hiện công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định ATTP trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Nhiều người vẫn nghĩ hai thủ tục này hoàn toàn giống nhau nhưng thực ra đấy là hai thủ tục hoàn toàn khác nhau. Vậy lúc nào cần CBHQ lúc nào cần công bố phù hợp quy định ATTP. Luật Á Châu phân biệt hai thủ tục này.

giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy-kết quả thực hiện công bố hợp quy
giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy-kết quả thực hiện CBHQ

Khái niệm.

CBHQ  là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sản phẩm cần công bố hợp quy, sản phẩm cần công bố phù hợp quy định của pháp luật?

Như vậy, CBHQ và công bố phù hợp quy định đề là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nhưng khác nhau chính là trường hợp sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật hay chưa có quy chuẩn kỹ thuật.

  • Đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật: thực hiện thủ tục CBHQ. Những sản phẩm có tiêu chuẩn kỹ thuật là những sản phẩm được quy định đối với các nhóm sản phẩm khác nhau (VD: Thông tư 46/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm – các chất tạo hương Vani do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư 47/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm – Dung môi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư 03/2017/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành…..)
Tìm kiếm sản phẩm có tiêu chuẩn kỹ thuật tại các thông tư
Tìm kiếm sản phẩm có tiêu chuẩn kỹ thuật tại các thông tư
  • Đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: thực hiện thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Nội dung đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm áp dụng cho từng loại sản phẩm dựa trên các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy định thì áp dụng theo quy định của Codex.

bài viết liên quan:

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm rượu mới nhất.

NGHỊ ĐỊNH 38/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM-LUẬT Á CHÂU

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm-Luật Á Châu.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *