Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

Quy định của pháp luật về doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội theo Luật doanh nghiệp- Luật Á Châu
Doanh nghiệp xã hội theo Luật doanh nghiệp- Luật Á Châu

Doanh nghiệp xã hội là nội dung mới được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014, Theo quy định của Luật, DNXH là doanh nghiệp có những điều kiện sau đây

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Khác với các doanh nghiệp thông thường hoạt động với mục tiêu chủ yếu là lợi  nhuận thì mục tiêu chủ yếu của DNXH là giúp cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường mà cụ thể là phải dành tới 51% lợi nhuận tái đầu tư cho các mục tiêu xã hội, môi trường.

Với mục tiêu hoạt động đó, DNXH là loại hình doanh nghiệp được nhà nước khuyến khích phát triển. Cũng bởi những khác biệt trong mục tiêu hoạt động  mà việc thành lập DNXH có chút khác biệt so với các loại hình doanh nghiệp khác . Nếu chủ doanh nghiệp xác định thành lập DNXHtừ khi thành lập thì bên cạnh hồ sơ thành lập như các loại hình doanh nghiệp thông thường thì doanh nghiệp phải nộp thêm Cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên thành lập mới không phải con đường hình thành duy nhất của DNXH mà doanh nghiệp thông thường đang hoạt động cũng có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp XH

Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội bằng hình thực chuyển đổi
Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội bằng hình thực chuyển đổi

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động với các loai hình doanh nghiệp thông thường như : công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh,…mà có nhu cầu chuyển thành doanh nghiệp XH thì doanh nghiệp phải tiến hành thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Cam kết này có nội dung gồm:

a) Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường đó.

b) Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

c) Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

d) Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có).

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; thành viên, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Kèm theo thông báo doanh nghiệp phải nộp những giấy tờ sau:

-Quyết định của doanh nghiệp về việc chuyển đổi công ty thành doanh nghiệp XH

-Biên bản họp của hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp XH.

Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Bài viết liên quan:

Những điều cần biết về DNXH

Bản cam kết của doanh nghiệp XH

Điều kiện thủ tục thành lập doanh nghiệp XH

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *