Chuyển nhượng cổ phần của CTCP chưa niêm yết – Phần 1

Theo quy định tại khoản 1, điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014, Chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ “cổ phần được tự do chuyển nhượng” trừ những trường hợp pháp luật hoặc điều lệ công ty có quy định khác. “Nếu điều lệ công ty có quy định về hạn chế chuyển nhượng CP thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”. Những loại cổ phần theo quy định gồm có: cổ phần phổ thông (bắt buộc) và những loại cổ phần ưu đãi có thể có như cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Do có sự khác nhau về quy định giữa các loại cổ phần nên việc chuyển nhượng có sự khác nhau.

Thứ nhất, về chuyển nhượng cổ phần phổ thông.

Chuyển nhượng cổ phần phổ thông - Luật Á Châu
Chuyển nhượng CP phổ thông – Luật Á Châu

Loại cổ phần này được chuyển nhượng một cách tích cực nhất, cũng là loại cổ phần dễ được tiếp cận nhất đối với những nhà đầu tư phổ thông. Cổ phần phổ thông được chuyển nhượng tự do nhằm đảm bảo tính chất của công ty cổ phần – công ty đối vốn điển hình. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng CP phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập doanh nghiệp (công ty được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp có những hạn chế nhất định. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của công ty cổ phần khi mới đi vào kinh doanh, cũng là bảo vệ quyền lợi của chính các cổ đông sáng lập khác, luật Doanh nghiệp 2014 chỉ cho phép các cổ đông sáng lập được mua bán cổ phần phổ thông một cách tự do cho chính các cổ đông sáng lập khác trong thời hạn 3 năm đầu khi mới thành lập. Trường hợp cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng CP cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải có được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông (cổ đông dự định chuyển nhượng thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó).

Thứ hai, về chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết - Luật Á Châu
Chuyển nhượng CP ưu đãi biểu quyết – Luật Á Châu

Theo khoản 1, điều 116, Luật Doanh nghiệp 2014, Cổ phần ưu đãi biếu quyết là “cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định”. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phần có tính đặc thù nhất trong các loại cổ phiểu ưu đãi khác và có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của công ty cổ phần nên việc những vấn đề liên quan đến loại cổ phiếu này là điều được pháp luật về Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm…

Trên đây là bài viết của Luật Á Châu về Chuyển nhượng cổ phần của CTCP chưa niêm yết – Phần 1. Để tiếp tục theo dõi phần 2, các bạn tham khảo tại đây.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo những thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ trụ sở: Số 23B4, ngõ 2, đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 814, Chung cư Cán bộ viện 103, Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006250 hoặc 04373003535

Email: achaulaw@gmail.com

Website: luatachau.info

Bài viết liên quan:

Mua lại cổ phần – những điều cần biết

Phân biệt mua lại và chuyển nhượng cổ phần

Thay đổi đăng lý kinh doanh – Đổi tên doanh nghiệp

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *