Điều kiện mở trường mầm non được hoạt động giáo dục theo quy định mới.

Quy định mới 2017 về Điều kiện mở trường mầm non hoạt động giáo dục:

Theo quy định tại điều 5, nghị định 46/2017 quy định về điều kiện mở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục quy định các điều kiện

1.Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

Cơ sở vật chất- Điều kiện mở trường mầm non
Cơ sở vật chất- Điều kiện mở trường mầm non

a) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường; bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

b) Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du; 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao.

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê trang thiết bị giáo dục chưa sử dụng hết công suất của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

c) Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

d) Cơ cấu khối công trình gồm:

– Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;

– Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

– Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

– Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

– Sân vườn gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh.

đ) Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

4.Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

5.Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Những điểm mới trong điều kiện mở trường mầm non được hoạt động giáo dục

Dễ thấy rằng so với quy định tại khoản 3 điều 1, thông tư 44/2010/TT-BGDĐT điều kiện để mở trường mầm non được hoạt động giáo dục có một số điểm mới quan trọng cần chú ý.

  • Quy định chi tiết về điều kiện đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
  • Bỏ quy định “Trong thời hạn 02 (hai) năm, nếu nhà trường, nhà trẻ có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì được cho phép hoạt động giáo dục. Hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ bị thu hồi”

Ý nghĩa của những điểm mới về Điều kiện mở trường mầm non được hoạt động giáo dục:

Hoạt động giáo dục mầm non là hoạt động vô cùng quan trọng vì vậy để được thành lập và đi vào hoạt động các cơ sở phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật, có như vậy mới đáp ứng được đúng nhu cầu của xã hội, nhà nước dễ dàng quản lý và tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển quan trọng của trẻ mầm non.

Đáp ứng điều kiện mở trường mầm non tạo một không gian phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai
 Trường mầm non  một không gian phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai
  • Điều kiện mở trường mầm non được hoạt động giá dục theo quy định mới quy định cụ thể chi tiết về các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất…là những điểm mới có ý nghĩa quan trọng. Bới hoạt động giáo dục mầm non là hoạt động giáo dục cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho các bé, đây là giai đoạn phát triển quan trọng theo lứa tuổi vì vậy việc đảm bảo các điều kiện về vật chất đáp ứng được các nhu cầu cho sự phát triển của bé là điều vô cùng quan trọng mà bất kỳ một trường mầm non nào cũng cần phải đáp ứng được.
  • Việc quy định về thời hạn “hai năm” theo quy định cũ đã vô tình tạo điều kiện cho các trường mầm non hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục nhưng vẫn được hoạt động trong suốt hai năm, điều đó ảnh hường tiêu cực đến sự phát triển của các bé, đồng thời để cho tình trạng các trường mầm non hoạt động giáo dục tràn lan, không hiệu quả. Khi bỏ quy định này, tức là bắt buộc các trường mầm non ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động giáo dục phải đáp ứng được các điều kiện mở trường mầm non , điều này vừa tạo được môi trường học tập lành mạnh cho các bé, vừa hạn chế được những nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia vào hoạt động này.

Bài viết liên quan:

Nhiệm vụ giáo viên trong điều lệ trường mầm non–quy định và thực tiễn

Thông tư số 13/ 2015/TT-BGDDT – Luật Á Châu

Thông tư số 09/2015/TT-BGD&ĐT – Luật Á Châu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *