Điều lệ công ty và những điều phải biết – Phần 1

Điều lệ công ty (viết tắt: Cty) được pháp luật doanh nghiệp, đặc biệt là Luật doanh nghiệp 2014 quan tâm, điều chỉnh một cách chi tiết và đây là một đầu mục hồ sơ bắt buộc phải có trong thủ tục thành lập doanh nghiệp. Không phải dĩ nhiên pháp luật coi trọng điều lệ Cty (vốn là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp) đến mức phải có những quy định chặt chẽ mà bởi vì Nếu coi doanh nghiệp là một cơ thể thì Điều lệ Cty chính là phần xương sống của doanh nghiệp đó.

Tầm quan trọng của điều lệ công ty đối với Cơ quan nhà nước

Nhiệm vụ của cơ quan nhà nước như Bộ, Sở, Phòng Kế hoạch & Đầu tư, Phòng đăng ký kinh doanh, Chi cục Thuế cấp quận, huyện, Cục thuế cấp tỉnh,… là quản lý hoạt động của doanh nghiệp và Điều lệ Cty dĩ nhiên trở thành công cụ để thực hiện nhiệm vụ đó.

Trong nội dung của Điều lệ, doanh nghiệp phải quy định rõ những vấn đề quan trọng như: Tên công ty, Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ thượng tầng doanh nghiệp (mối quan hệ giữa các thành viên, cổ đông công ty,…), quyền và nghĩa vụ của cá nhân (người đại diện theo pháp luật, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên), tổ chức (Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát…). Đó chính là những thông tin mà Cơ quan nhà nước cần để có thể thực hiện quản lý doanh nghiệp và có thể dựa vào đó để biết doanh nghiệp có vi phạm pháp luật hay không.

Cơ quan nhà nước và Điều lệ công ty
Cơ quan nhà nước và Điều lệ công ty

Tầm quan trọng của Điều lệ công ty đối với chính doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, tầm quan trọng đó có thể được ví von như tầm quan trọng của xương sống đối với cơ thể. Doanh nghiệp hoạt động theo Điều lệ, những mối quan hệ trong giới thượng tầng của doanh nghiệp cũng được điều chỉnh bởi điều lệ, và thậm chí những “Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của … Điều lệ tổ chức.

Không chỉ có vậy, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế (như một xã hội thu nhỏ), hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Do vậy, những quyết định của cá nhân, việc “ăn chia” lợi nhuận cũng đều là những vấn đề quan trọng, được Điều lệ Cty quy định chặt chẽ và rõ ràng.

Các doanh nghiệp không quan tâm đến Điều lệ của chính công ty mình

Như đã nói ở trên điều lệ Cty vô cùng quan trọng đối với rất nhiều chủ thể. Tuy vậy, trên thực tế nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Luật doanh nghiệp, có rất nhiều chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của công ty chỉ xem Điều lệ Cty là thứ yếu, chỉ là một đầu mục hồ sơ để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh. Đó là một thiếu sót rất lớn mà những chủ thể đó đã bỏ qua bởi Điều lệ cũng chính là lợi ích “sát xườn” của doanh nghiệp. Có nhiều trường hợp những thành viên, cổ đông Công ty cổ phần trong cùng một công ty nảy sinh ra những mâu thuẫn vì Điều lệ Cty có những điều khoản bất lợi cho người này, có lợi cho người khác,…

Điều lệ công ty - Luật Á Châu
Điều lệ công ty – Luật Á Châu

Do vậy, Luật Á Châu với kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp luôn khuyên khách hàng coi Điều lệ như một tài sản đầu tiên của công ty và phải bỏ công “mài dũa”, xây dựng nó!

Trên đây là bài viết của Luật Á Châu về Phần 1 của chủ đề Điều lệ công ty. Ở phần 2, chúng tôi sẽ đề cập đến Những quy định của pháp luật doanh nghiệp về Điều lệ Cty. Kính mời quý bạn đọc theo dõi!

Bài viết liên quan:

Thay đổi đăng ký kinh doanh – Đổi tên doanh nghiệp

Hiệp định thương mại tự do ACFTA – thách thức

Những khó khăn trong việc thành lập doanh nghiệp năm 2017

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *