Doanh nghiệp xã hội- Những điều cần biết

Doanh nghiệp xã hội là gì

Doanh nghiệp xã hội là gì?- Achaulaw
Doanh nghiệp xã hội là gì?- Achaulaw

Doanh nghiệp XH không phải là tên của một loại hình mà cũng là doanh nghiệp được thành lập theo các loại hình doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp ( công ty TNHH, công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh,….). Điểm khác biệt lớn nhất của DNXH với doanh nghiệp thông thường chính là nằm ở mục tiêu xã hội.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chí của một DNXH như sau:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Như vậy, khác với các doanh nghiệp thông thường thành lập nên nhằm mục tiêu kinh doanh kiếm lợi nhuận đơn thuần thi DNXH phải cam kết dành ít nhất 51 % tổng lợi nhuận tái đầu tư cho các mục tiêu xã hội , môi trường mà mình đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp XH

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội- Luật Á Châu
Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội- Luật Á Châu

Theo quy định tại điều 4 nghị định 96 /2015/ NĐ- CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp về DNXH có quy  định về đăng ký doanh nghiệp với loại DN này như sau:

  1. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.
  2. Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

Như vậy, thủ tục thành lập DNXH cũng giống với việc thành lập bất kỳ một loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp. Nghĩa là DNXH cũng có hình thức là DN tư nhân, công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp danh,..

Điểm khác biệt là bên cạnh hồ sơ thành lập thông thường doanh nghiệp muốn trở thành DNXH phải có thêm bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường trong đó nêu rõ các vấn đề xã hội mà doanh nghiệp sẽ giải quyết, cách thức, lộ trình thực hiện các mục tiêu đó.

Cũng do có mục tiêu XH mà DNXH có một số ưu đãi hơn các doanh nghiệp thông thường là được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước hơn, được nhận các khoản viện trợ, tài trợ phi chính phủ trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường

Chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp xã hội

Chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội- achaulaw
Chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội- achaulaw

Trường hợp doanh nghiệp thông thường đang hoạt động muốn chuyển đổi thành DNXH thì hồ sơ bao gồm:

  • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi thường
  • Quyết định của doanh nghiệp thông qua Cam kết thực hiện mục tiêu XH, MT
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trong bản Cam kết thưc hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Hồ sơ được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

Một số lưu ý về nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp DN phải duy trì Cam kết thực hiện mục tiêu XH, MT của mình trong suốt quá trình hoạt động, trường hợp có sự thay đổi hoặc chấm dứt cam kết của mình thì phải làm các thủ tục thông báo thay đổi, chấm dứt đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp DN phải đảm bảo sử dụng các khoản tài trợ đúng mục đích là bù đắp chi phí cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội. Trường hợp giải thể, hoặc chấm dứt hoạt động mà chưa sử dụng hết khoản tài trợ thì phải hoàn trả cho các nhà tài trợ hoặc chuyển giao cho tổ chức tương tự thực hiện các mục tiêu XH

Trong suốt quá trình hoạt động doanh nghiệp hằng năm phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu XH, MT

Bài viết liên quan

Thành lập doanh nghiệp xã hội, điều kiện, thủ tục

Biểu mẫu thành lập DNXH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *