GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LIỆU CÓ DỄ DÀNG?

Khi thực hiện đầu tư kinh doanh chẳng ai mong muốn doanh nghiệp của mình bị giải thể, nhưng thương trường là chiến trường, bạn phải sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể xảy đến trong đó có cả giải thể.  Thế nhưng việc giải thể liệu có dễ dàng như ta vẫn nghĩ?

Hôm nay, Luật Á Châu sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về iệc giải thể doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của:

+Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân,

+ Tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh,

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,

+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; ví như Công ty TNHH 2 thành viên chỉ còn 1 thành viên, Công ty cổ phần chỉ còn 1 hoặc 2 cổ đông, Công ty hợp danh chỉ còn 1 thành viên

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp;

– Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

hồ sơ giải thể doanh nghiệp luật Á Châu
hồ sơ giải thể doanh nghiệp luật Á Châu

>>> http://luatachau.info/tinh-hinh-giai-the-doanh-nghiep-tai-viet-nam/

1- Biên bản họp và Quyết định hội đồng quản trị về việc giải thể doanh nghiệp với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quyết định giải thể của chủ sở hữu với công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp tư nhân. Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.

2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết

4- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);

5- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

6- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp

thủ tục giải thể doanh nghiệp achaulaw
thủ tục giải thể doanh nghiệp- achaulaw

>>> http://luatachau.info/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-uy-tin-nhanh-chong/

Theo quy định tại điều 59 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng kí giải thể doanh nghiệp như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp  nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu  cho cơ quan đăng kí kinh doanh. Kèm theo văn bản này , doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo  tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ , cơ quan đăng kí kinh doanh  chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

http://luatachau.info/tang-von-dieu-le%cc%a3-cong-ty-co%cc%89-phan-de%cc%83-hay-kho/

http://luatachau.info/thu-tuc-giai-the-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-theo-quy-dinh-phap-luat/

http://luatachau.info/cac-buoc-thuc-hien-giai-the-cong-ty-co-phan/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *