Giải thể công ty TNHH – Giải thể tự nguyện

 1. Các trường hợp giải thể tự nguyện

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 1. Thủ tục giải thể công ty TNHH

  Thủ tục giải thể công ty TNHH - Luật Á Châu
  Thủ tục giải thể công ty TNHH – Luật Á Châu
 • Trước khi làm thủ tục giải thể công ty TNHH, công ty cần chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty thông qua quyết định giải thể công ty
 • Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu tiến hành thanh lý tài sản công ty hoặc thông qua một tổ chức thanh lý riêng theo Điều lệ nếu Điều lệ công ty có quy định
 • . Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho các thành viên theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, chủ sở hữu công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

Hồ sơ giải thể công TNHH - Luật Á Châu
Hồ sơ giải thể công TNHH – Luật Á Châu
 • Biên họp, quyết định giải thể công ty của Đại hội thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên; quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thàn viên.
 • Thông báo về việc giải thể công ty TNHH
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể công ty (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); Đối với công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì công ty có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định ở trên được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục giải thể công ty TNHH  trong trường hợp giải thể tự nguyện.

Mọi thắc mắc, chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo những thông tin dưới đây.

Trân trọng!

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ trụ sở: Số 23B4, ngõ 2, đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 814, Chung cư Cán bộ viện 103, Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006250 hoặc 04373003535

Email: achaulaw@gmail.com

Website: luatachau.info

Bài viết liên quan

Dịch vụ giải thể giá rẻ , nhanh chóng, uy tín 

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Thủ tục giải thể công ty Luật Á Châu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *