Giải thể công ty TNHH MTV – Những điều cần biết

Để giải thể công ty TNHH một thành viên cần có những điều kiện nhất định cũng giống như bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào khác. Theo đó doanh nghiệp phải thuộc vào một trong bốn trường hợp giải thể quy định tại khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 và chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác . Những điều kiện này đã được chúng tôi đề cập chi tiết trong loạt bài về điều kiện giải thể doanh nghiệp. Ở đây, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể Cty TNHH MTV. Trong thủ tục giải thể  có sự khác nhau giữa giải thể theo ý chí của doanh nghiệp và thủ tục giải thể do bị Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( theo ý chí của nhà nước )

1, Các bước cơ bản để tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên theo ý chí của doanh nghiệp

Với bất kỳ loại hình doanh  nghiệp nào, trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Sau khi đã thực hiện thủ tục này, công ty TNHH một thành viên phải thực hiện những bước sau :

Các bước giải thể công ty TNHH MTV - Luật Á Châu
Các bước giải thể công ty TNHH MTV – Luật Á Châu

Bước 1 : Ra quyết định giải thể doanh nghiệp

Ở bước này, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải ra quyết định giải thể công ty, quyết định giải thể công ty phải bao gồm những nội dụng như sau :

  1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  2. b) Lý do giải thể;
  3. c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  4. d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau khi ra quyết định, chủ sở hữu công ty tổ chức hoặc thành lập tổ chức thành lý tài sản để tiến hành thanh lý tài sản của công ty

Bước 2 : Gửi và đăng quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ra quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên , quyết định đó phải được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Nếu còn nợ chưa thanh toán thì phải gửi kèm quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Công ty tiến hành thanh toán các khoản nợ, tài sản còn lại do chủ sở hữu công ty được hưởng .

Bước 4 : Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ giải thể  đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thanh toán xong các khoản nợ. Hồ sơ giải thể bao gồm những giấy tờ sau :

  1. a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  2. b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  3. c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  4. d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV - Luật Á Châu
Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV – Luật Á Châu

2, Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Đứng về phía công ty làm thủ tục giải thể thì thủ tục này chỉ khác với thủ tục giải thể đã nêu trên ở chỗ chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải tiến hành ra quyết định giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định có hiệt lực của tòa án. Đồng thời khi gửi quyết định giải thể tời cơ quan Đăng ký kinh doanh thì công ty phải gửi kèm bản sao quyết định thu hồi GCN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Những bước khác được thực hiện giống như thủ tục giải thể theo ý chí của công ty.

Trên đây là những thủ tục cơ bản để giải thể công ty TNHH một thành viên, nếu còn thắc mắc về bất kỳ vần đề gì có liên quan, bạn có thể liên hệ tới Công ty TNHH Luật Á Châu để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh gọn, uy tín, chuyên nghiệp với mong muốn giúp khách hàng giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc .

–TMP–

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *