GIẤY PHÉP KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CẦN HAY KHÔNG?

Đã có rất nhiều bạn đọc phản hồi cho chúng tôi rằng các bạn không phân biệt được giấy phép kinh doanh (GPKD) , giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với nhau và khi thành lập một doanh nghiệp mới hay kinh doanh một ngành nghề có điều kiện thì họ phải làm loại giấy tờ nào?

Để trả lời cho câu hỏi này, hôm nay Luật Á Châu sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và thủ tục, trình tự để có được GPKD đúng quy định của pháp luật.

GIẤY PHÉP KINH DOANH LÀ GÌ?

Nếu như giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là giấy khai sinh cho doanh nghiệp, là loại giấy tờ mà ngay từ bước đầu tiên khi bắt đầu mở cửa doanh nghiệp đã phải có thì giấy phép đăng kí kinh doanh lại có sự khác biệt:

Cụ thể, Giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy dkkd.

(bạn tham khảo k2 Đ7 LDN: Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.)

NHỮNG NGÀNH NGHỀ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH?

ngành nghề kinh doanh có điều kiện luật Á Châu
ngành nghề kinh doanh có điều kiện luật Á Châu

>>> http://luatachau.info/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-dich-vu-cua-cac-nha-khoi-nghiep/

Tính đến thời điểm hiện tại có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh khi chủ doanh nghiệp thực hiện đầu tư kinh doanh. Được quy định cụ thể tại  PHỤ LỤC 4 – DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư).

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH, HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA ĐIỀU KIỆN

biểu hiện của điều kiện luật Á Châu
biểu hiện của điều kiện luật Á Châu

>>> http://luatachau.info/dang-ky-nganh-nghe-kinh-doanh-de-hay-kho/

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì các điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau:

  • Giấy phép;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
  • Chứng chỉ hành nghề;
  • Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
  • Văn bản xác nhận;
  • Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật ngoài các hình thức điều kiện trên
  • Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản.

Trên đây là những thông tin về GPKD mà Luật Á Châu cung cấp cho bạn. Chúng tôi hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Bài viết liên quan:

http://luatachau.info/quy-dinh-moi-ve-giay-dang-ky-kinh-doanh-sau-ba-nam-thuc-hien/

http://luatachau.info/khai-quat-ho-so-thay-doi-dang-ki-kinh-doanh/

http://luatachau.info/nghi-dinh-782015nd-cp-luat-a-chau/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *