Làm thế nào để giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là như thế nào?
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là như thế nào?

Theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư 2015 định nghĩa về “tổ chức kinh tế”: “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”.

Khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư định nghĩa: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Như vậy, so với Luật Đầu tư 2005 khái niệm về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã rộng hơn rất nhiều. Theo Luật Đầu tư 2015 đã sử dụng khái niệm về “tổ chức kinh tế” khái niệm này bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Như vậy khái niệm này đã xóa bỏ điểm bất cập trong luật cũ khi mà hình thức đầu tư vào Việt Nam đã đa dạng hơn không chỉ tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp.

Những trường hợp giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Trường hợp công ty giải thể tự nguyện:

  • Công ty kinh doanh thua lỗ, không phát sinh lợi nhuận
  • Công ty đã đạt được mục đích kinh doanh mà không muốn tiếp tục hoạt động nên quyết định giải thể
  • Công ty kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn thêm thời gian hoạt động

Trường hợp công ty bị bắt buộc phải giải thể

  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn sáu tháng liên tục
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do các vi phạm trong kinh doanh

Vậy thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2017
Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2017

– Biên bản họp

– Quyết định giải thể của Công ty phải có các nội dung chủ yếu như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có).

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

– 03 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

– Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

– Báo cáo thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

– Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

– Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu với trường hợp công ty nhận dấu từ cơ quan Công an

– Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Bài viết liên quan:

Các hình thức đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật 

Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ – Luật Á Châu

Giải đáp thủ tục mở chi nhánh công ty

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *