Lệ phí thành lập doanh nghiệp năm 2017

Ngày 10/11/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Như vậy lệ phí thành lập doanh nghiệp kể từ năm 2017 sẽ được áp dụng theo biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo thông tư này. Luật Á châu tóm lược một số nội dung của Thông tư này như sau:

Về đối tượng áp dụng : Thông tư áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Theo Thông tư 215/TT-BTC, tổ chức thu phí, lệ phí gồm có Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan đăng ký đầu tư.

– Mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 215/2016 như sau:

+ Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/lần (tăng 100.000 đồng so với mức thu hiện hành).

+ Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ;

+ Phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 20.000 đồng/bản;

+ Phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp: 40.000 đồng/bản;

+ Phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp: 150.000 đồng/báo cáo;

+ Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần;

+ Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.

– Bên cạnh đó, Thông tư số 215/BTC quy định một số đối tượng sau đây được miễn nộp phí, lệ phí:

+ Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính.

+ Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Xem toàn văn TT 215/2016/ TT_BTC tại đây.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *