Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư (2014) năm 2016

Nhằm cập nhật xu hướng phát triển kinh tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (2014) năm 2016 đã có những sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp, tổ chức….

Theo đó, Luật Đầu tư 2014 được bổ sung ngành nghề kinh doanh pháo nổ vào quy định các hoạt động bị cấm đầu tư kinh doanh và Luật số 03/2016 bổ sung thêm hai ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sau đây:

+ Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

+ Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện thay đổi 2016
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện thay đổi 2016

Đồng thời, Luật số 03/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng thay thế Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014 và bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như:

+ Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc;

+ Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu,

+ Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

+ Dịch vụ tổ chức dạy thêm, học thêm.

Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Toàn văn Luật số 03/2016/QH14 như sau:

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 03/2016/QH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư:

  1. Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Kinh doanh pháo nổ.”;

  1. Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này.

Điều 2

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017:

a)Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;

b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại khoản này.

Toàn văn Luật số 03/2016/QH14 tải tại đây (Link Full)

Bài viết liên quan:

Thay đổi đăng ký kinh doanh – Những điều cần biết

Những khó khăn trong việc thành lập doanh nghiệp năm 2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật đẳng cấp & miễn phí

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *