Một ngày có 265 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đưa ra báo cáo mới nhất về tình hình doanh nghiệp giải thể tại Việt Nam tháng 3 nói riêng và 3 tháng đầu năm nói chung.

Con số tổng quát về doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động kinh doanh

Theo đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp trong tháng 3/2017 của cả nước là 744 doanh nghiệp, giảm 20,9% so với tháng trước. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.406 doanh nghiệp, giảm 27,0% so với tháng trước đó và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.184 doanh nghiệp, tăng 133,3% so với tháng trước đó.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 9.942 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 10.694 doanh nghiệp, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 3 tháng đầu năm 2017 của cả nước là 3.268 doanh nghiệp, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp giải thể tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái
Doanh nghiệp giải thể tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái

Loại hình doanh nghiệp giải thể, tạm dừng kinh doanh

Từ thống kê của Cục quản lý Đăng ký kinh doanh, trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 3.994 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,17%; có 3.264 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,83%; có 1.010 doanh nghiệp tư nhân chiếm 10,16%; có 1.672 công ty cổ phần chiếm 16,82% và có 02 công ty hợp danh chiếm 0,02%. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể có 4.647 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 43,5%; có 3.070 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 28,7%; có 817 doanh nghiệp tư nhân chiếm 7,6% và có 2.160 doanh nghiệp công ty cổ phần chiếm 20,2%.

Trong khi đó, tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước có 1.269 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 38,8%; có 993 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,4%; có 594 doanh nghiệp tư nhân chiếm 18,2%; có 412 công ty cổ phần chiếm 12,6%.

Những con số cụ thể về doanh nghiệp giải thể, tạm dừng kinh doanh của từng ngành

Xét về lĩnh vực hoạt động, trong 3 tháng đầu năm chỉ có 2 lĩnh vực là Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy có 4.854 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng kinh doanh, tăng 11,7% và Giáo dục và đào tạo có 209 doanh nghiệp, tăng 1,0%. Các ngành, nghề còn lại có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 162 doanh nghiệp, giảm 46,7%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 176 doanh nghiệp, giảm 41,5%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 442 doanh nghiệp, giảm 33,6%; Vận tải kho bãi có 405 doanh nghiệp, giảm 30,4%; Khai khoáng có 88 doanh nghiệp, giảm 27,3%…

Nhiều ngành có số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động giảm
Nhiều ngành có số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động giảm

Trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp giảm ở 02 ngành so với cùng kỳ năm ngoái, đó là: Thông tin và truyền thông có 99 doanh nghiệp, giảm 20,8% và Tài chính , ngân hàng và bảo hiểm có 24 doanh nghiệp, giảm 14,3%. Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: Khai khoáng có 47 doanh nghiệp, tăng 95,8%; Xây dựng có 404 doanh nghiệp, tăng 39,3%; Kinh doanh bất động sản có 59 doanh nghiệp, tăng 34,1%; Vận tải kho bãi có 175 doanh nghiệp, tăng 20,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 148 doanh nghiệp, tăng 18,4%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 21 doanh nghiệp, tăng 16,7%;… riêng lĩnh vực Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có số doanh nghiệp giải thể trong 3 tháng qua là không thay đổi so với cùng kỳ năm 2016.

Bài viết liên quan:

Tình hình giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam

Những hoạt động bị cấm khi quyết định giải thể doanh nghiệp

Phân biệt giải thể doanh nghiệp với phá sản

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *