Mua lại cổ phần – những điều cần biết

Mua lại cổ phần (viết tắt: CP) trong công ty cổ phần (tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp tại đây) là việc công ty cổ phần dùng tài sản của mình để mua cổ phần của cổ đông của công ty vì lí do nội bộ hoặc cổ đông đó phản đối việc tổ chức lại công ty hoặc việc thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông nói chung.

Thứ nhất, về điều kiện mua lại

Công ty mua lại CP bằng tài sản của chính mình trong các trường hợp sau:

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty. Công ty cổ phần có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán. Việc mua lại CP phải được thông qua bằng nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông (>= 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành) đối với việc mua lại số cổ phần >10% tổng số cổ phần của từng loại hoặc thông qua bằng biên bản họp của hội đồng quản trị đối với việc mua lại số cổ phần không quá 10% tổng số cổ phần từng loại.

– Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại CP của mình. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề nêu trên.

Điều kiện mua lại CP - CTCP
Điều kiện mua lại CP – CTCP

Thứ hai, về hậu quả pháp lý của việc mua lại cổ phần

Khác với chuyển nhượng cổ phần là hoạt động chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư thì mua lại CP là hoạt động mà công ty dùng chính tài sản của mình mua cổ phiếu đã phát hành làm cho vốn điều lệ của công ty giảm xuống. Do vậy, công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại CP, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. Ngoài ra, sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại theo quy định tải khoản 4, điều 131, Luật doanh nghiệp 2014.

Thứ ba: định giá cổ phần được mua lại

định giá cổ phần khi mua lại
định giá cổ phần khi mua lại

Công ty mua lại cổ phần với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp không thỏa thuận được về giá, các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn của cổ đông là lựa chọn cuối cùng.

Trên đây là bài viết của Luật Á Châu về chủ đề Mua lại CP. Nếu có thêm những thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ trụ sở: Số 23B4, ngõ 2, đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 814, Chung cư Cán bộ viện 103, Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006250 hoặc 04373003535

Email: achaulaw@gmail.com

Website: luatachau.info

Bài viết liên quan:

Chuyển nhượng cổ phần của CTCP chưa niêm yết

Phân biệt Mua lại cổ phần và chuyển nhượng cổ phần

Bầu dồn phiếu – Nét đặc trưng của công ty cổ phần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *