Người đại diện theo pháp luật – Vai trò đầu tàu Phần 1

Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhất là thành lập doanh nghiệp có tính chất đối vốn như công ty cổ phần và công ty TNHH thì ngoài việc kêu gọi đầu tư, thủ tức thành lập doanh nghiệp,…thì chọn người đại diện (viết tắt: NĐD) theo pháp luật cũng là một việc rất cần được chú ý bởi về những khía cạnh nhất định, NĐD theo pháp luật có thể được coi là CEO (Chief Executive Officer) của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật là ai?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 13, Luật doanh nghiệp 2014, NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với những công ty đối vốn như Công ty trách nhiệm hữu hạncông ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với công ty đối nhân như Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thì NĐD theo pháp luật bắt buộc phải là các thành viên hợp danh hoặc chủ doanh nghiệp

NĐD theo pháp luật - Luật Á Châu
NĐD theo pháp luật – Luật Á Châu

Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Nhìn vào định nghĩa trên có thể nhận ra được tầm quan trọng của NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp. Nói một cách vui vẻ thì nếu coi doanh nghiệp là một cơ thể, cổ đông, thành viên góp vốn, nhà đầu tư là trái tím, bơm tiền (máu) đi khắp cơ thể để nó hoạt động thì NĐD theo pháp luật chính là đầu não chỉ huy mọi hoạt động của cơ thể đó. Hoặc NĐD như một đầu tàu, hứng chịu những thách thức trước tiên và luôn là một “leader” dẫn dắt doanh nghiệp tiến lên. Chính vì tầm quan trọng của NĐD theo pháp luật mà Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một NĐD theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của NĐD theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, NĐD theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trong trường hợp hết hạn ủy quyền mà NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác hoặc người đại diện theo pháp luật vắng mặt quá 30 ngày mà không có ủy quyền sẽ được Luật Á Châu đề cập đến trong Phần 2.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *