Người đại diện theo pháp luật – Vai trò đầu tàu Phần 2

Tiếp theo bài viết về Người đại diện theo pháp luật – Vai trò đầu tàu Phần 1, trong bài viết Phần 2 lần này, Luật Á Châu muốn nói đến những việc mà doanh nghiệp cần thực hiện  trong trường hợp hết hạn ủy quyền mà NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác hoặc NĐD theo pháp luật vắng mặt quá 30 ngày mà không có ủy quyền.

Người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam mà không có ủy quyền

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều 13,Luật doanh nghiệp 2014 mà NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

  • Đối với doanh nghiệp tư nhân, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NĐD theo pháp luật của trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi NĐD theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp
Hết hạn ủy quyền NĐD
Hết hạn ủy quyền NĐD

Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không có ủy quyền

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo PL và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NĐD theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm NĐD theo pháp luật của công ty và công ty phải thực hiện thủ tục thông báo Thay đổi người đại diện theo PL đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

NĐD theo pháp luật mất tích
NĐD theo pháp luật mất tích

NĐD theo pháp luật bị kết án tù, tạm giam, trốn khỏi nơi cư trú

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo PL của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo PL của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo PL của công ty.

Trên đây là bài viết của Luật Á Châu về Người đại diện theo pháp luật – Vai trò đầu tàu Phần 2. Trong những bài viết lần sau, Luật Á Châu sẽ giới thiệu đến bạn đọc về Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của từng loại hình công ty.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *