Nhập nhằng tư cách pháp nhân của công ty hợp danh

Tư cách pháp nhân là gì?

Điều kiện có tư cách pháp nhân- Luật Á Châu
Điều kiện có tư cách pháp nhân- Luật Á Châu

Như chúng tôi đã đề cập trong một bài viết liên quan, một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ bốn điều kiện như sau theo quy định của Bộ luật dân sự 2005? :

-Được thành lập hợp pháp

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

– Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy, nếu đúng theo quy định của Bộ luật dân sự thì công ty hợp danh phải đáp ứng đủ bốn điều kiện nêu trên thì mới có tư cách pn.

Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân khồng ?
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân khồng ?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Điều 172. Công ty hợp danh

  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
  2. a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
  3. b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  4. c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
  5. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  6. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Điều 174. Tài sản của công ty hợp danh

Tài sản của công ty HD bao gồm:

  1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;

….

  1. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;

Từ những quy định trên có thể thấy, mặc dù Khoản 2 Điều 172 khẳng định công ty HD có TCPN nhưng xem xét các đặc điểm mà Luật doanh nghiệp quy định cho loại hình doanh nghiệp này thì có thể thất công ty HD chưa thực sự đáp ứng các điều kiện của một pháp nhân.

Mặc dù Luật có quy định khi góp thành lập công ty DH phải tiến hành chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn nhưng lại quy định viên hợp danh phải chịu trách nhiệm liên đới và vô hạn với các nghĩa vụ tài sản của công ty . Hơn nữa trong quy định về tái sản của công ty hợp danh bao gồm cả tài sản có được do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện. Như vậy, xét một cách chặt chẽ thì việc quy định công ty HD có tư cách pháp nhận chưa thực sự chuẩn xác theo các điều kiện mà Bộ luật dân sự quy định. Tuy nhiên,trước thực trạng hiện nay các nhà đầu tư không mấy mặn mà vơi loại hình doanh nghiệp này, số lượng nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp theo loại hình này tương đối hạn chế, nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của loại hình công ty HD nên Luật doanh nghiệp quy định như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa trong tương quan với Bộ luật dân sự thì Luật doanh nghiệp là luật chuyên ngành nên sẽ phải ưu tiên áp dụng quy định của Luật doanh nghiệp.

Như vậy, quy định của pháp luật không thể bao giờ cũng đúng với lý luận mà còn phải căn cứ vào thực tiễn để điều chỉnh cho phù hợp.

Bài viết liên quan:

Hiểu như thế nào về tư cách pháp nhân 

Pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *