Những hoạt động bị cấm khi quyết định giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể.

Giải thể doanh nghiệp- điều cấm sau khi quyết định giải thể.
Giải thể doanh nghiệp- điều cấm sau khi quyết định giải thể.

Hậu quả pháp lý của việc giải thể  là doanh nghiệp chấm dứt hoạt động . Việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nhìn chung có ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến thị trường, chưa kể có trường hợp chủ doanh nghiệp lợi dụng chế độ trách nhiệm hữu hạn của doanh nghiệp, mà tiến hành giải thể , tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh trách nhiệm gây thiệt hại cho các chủ nợ cũng như nên kinh tế. Nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động giải thể , Luật doanh nghiệp 2014 quy tại điều 205 có quy định:

Kể từ khi có quyết định giải thể , nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Những quy định này nhằm mục đích bảo vệ cho khách hàng, người tiêu dùng và các chủ nợ khi doanh nghiệp tiến hành giải thể.

Hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bị cấm  khi đã có quyết định giải thể doanh nghiệp

Lưu ý khi giải thể doanh nghiệp- Achaulaw
Lưu ý khi giải thể doanh nghiệp- Achaulaw

Theo quy trình giải thể được Luật doanh nghiệp quy định thì khi tiến hành thủ tục giải thể  phải thông qua quyết định giải thể . Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà quyết định này có thể là quyết định của chủ sở hữu, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông với loại hình công ty cổ phần,…Khi đã được thông qua và có hiệu lực thì kể từ thời điểm thông qua doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong số các hoạt động bị cấm nêu trên.

Khi cố tình thực hiện thì hậu quả pháp lý mà doanh nghiệp phải gánh chịu tùy tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng cho các doanh nghiệp khi tiến hành giải thể công ty.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *