Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm-Luật Á Châu

An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề đáng báo động ở nước ta hiện nay. Với việc buôn bán kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuân mà nhiều người sản xuất kinh doanh đã bất chấp để buôn bán các loại thực phẩm gây hại cho sức khỏe con người. Những hành vi đó đáng bị xã hội lên án và pháp luật có biện pháp xử lý. Nghị định 178/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đã quy định cụ thể các mức xử phạt với các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng Luật Á Châu tìm hiểu toàn văn nghị định.

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 178/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
 2. Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm:
 3. a) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;
 4. b) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 5. c) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu;
 6. d) Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.
 7. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thú y, thủy sản, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, lao động và các lĩnh vực khác thì được xử phạt vi phạm hành chính theo các Nghị định đó.
lợi ích cho người tiêu dùng nếu thực phẩm được quản lý chặt chẽ
lợi ích cho người tiêu dùng nếu thực phẩm được quản lý chặt chẽ

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam.
 2. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
 2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:…………..

Xem toàn văn nghị định tại ĐÂY

bài viết liên quan:

Cụ thể, Toàn văn LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010

NGHỊ ĐỊNH 38/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM-LUẬT Á CHÂU

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *