Quy trình giải thể công ty – giải thể tự nguyện

 1. Các trường hợp giải thể công ty tự nguyện
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Điều kiện để giải thể công ty:

 • Công ty đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác
 • Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 1. Quy trình giải thể công ty – Giải thể tự nguyện
 2. Quy trình giải thể công ty tự nguyện - Achaulaw
  Quy trình giải thể công ty tự nguyện – Achaulaw
 • Trước khi thực hiện quy trình giải thể công ty, công ty cần làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Công ty thông qua quyết định giải thể
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
 • Trong trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính khác chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.
 • Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Khi đó quy trình giải thể công ty được coi là hoàn thành

 1. Hồ sơ giải thể công ty
 • Hồ sơ giải thể công ty - Achaulaw
  Hồ sơ giải thể công ty – Achaulaw
 • Biên họp, quyết định giải thể công ty của Đại hội thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, các thành viên hợp danh công ty hợp danh ; quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH một thàn viên.
 • Thông báo về việc giải thể công ty
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể công ty (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); Đối với công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, công ty có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp được gửi tới cơ quan đăng kí kinh doanh nơi công ty đăng kí thành lập.

Trên đây là tư vấn của Achaulaw về quy trình giải thể công ty- giải thể tự nguyện.

Mọi thắc mắc xin liện hệ với chúng tôi theo những thông tin dưới đây.

Trân trọng!

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ trụ sở: Số 23B4, ngõ 2, đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 814, Chung cư Cán bộ viện 103, Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006250 hoặc 04373003535

Email: achaulaw@gmail.com

Website: luatachau.info

Bài viết liên quan

Quy trình giải thể doanh nghiệp – Achaulaw

Các bước thực hiện giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty TNHH – giải thể tự nguyện

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *