Quy trình giải thể doanh nghiệp – Achaulaw

Hôm nay, Achaulaw xin giới thiệu đến bạn đọc và khách hàng quy trình giải thể doanh nghiệp

 1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp và điều kiện

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại,  hoạt động của mình theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ  và nghĩa vụ tài chính khác.

Doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án, cơ quan trọng tài

 1. Quy trình giải thể doanh nghiệp

  Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp
  Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện quy trình giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2.1.Quy trình giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

– Gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

– Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. (Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.)

– Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp trên  Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.2 Quy trình giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp còn lại

Thủ tục giải thể tự nguyện - Luật á Châu
Thủ tục giải thể tự nguyện – Luật á Châu

– Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

– Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp - Achaulaw
  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp – Achaulaw
 • Biên họp, quyết định giải thể doanh nghiệp của Đại hội thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, các thành viên hợp danh công ty hợp danh ; quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH một thàn viên.
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của Achaulaw về quy trình giải thể doanh nghiệp .

Mọi chi tiết xin liên hệ theo thông tin dưới đây

Trân trọng

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ trụ sở: Số 23B4, ngõ 2, đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 814, Chung cư Cán bộ viện 103, Tân Triều, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006250 hoặc 04373003535

Email: achaulaw@gmail.com

Website: luatachau.info

Bài viết liên quan

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ, nhanh chóng, uy tín

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *