Thành lập doanh nghiệp xã hội -Điều kiện, thủ tục

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội- achaulaw
Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội- achaulaw

Doanh nghiệp xã hội là nội dung hoàn toàn mới của Luật doanh nghiệp 2014, tiêu chí để trở thành một doanh nghiệp XH cũng là tiêu chí thành lập DN loại này được quy định tại Điều 10 bao gồm

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

So với loại hình doanh nghiệp thông thường thì doanh nghiệp xã hội có một số lợi thế như : Nhận được nhiều ưu đãi của nhà nước hơn bởi các doanh nghiệp kiểu này góp phần giải quyết các vấn đề xã hội môi trường, bên cạnh đó doanh nghiệpXH được nhận các khoản tài trợ để bù đắp chi phí thực hiện các mục tiêu xã hội môi trường.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng doanh nghiệp phải duy trì cam kết về mục tiêu xã hội, môi trường cũng như khoản lợi nhuận tái đầu tư cho các mục tiêu này trong suốt quá trình hoạt động của mình. Trường hợp không thể duy trì thì phải có thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh .

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội- Achaulaw
Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội- Achaulaw

Ngay trong các tiêu chí thành lập DNXH đã nêu ở trên có đề cập đến việc đây là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Để cụ thể hóa quy định của Luật, nghị định số 96 /2015 /NĐ- CP của chính phủ được ban hành có quy định về đăng ký doanh nghiệp XH như sau:

  1. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.
  2. Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định của Luật, DNXH cũng được thành lập theo trình tự, thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp thông thường. Thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp này đã được Luật Á Châu trình bày chi tiết trong nhiều bài viết liên quan.

Điểm khác biệt là nếu ngay từ khi thành lập, chủ đầu tư muốn thành lập DNXH thì phải kèm theo hồ sơ đăng ký thành lập thông thường bản Cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường.

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của DNXH được lập theo mẫu và phải bao gồm các nội dung sau đây:

  1. a) Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường đó.
  2. b) Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.
  3. c) Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.
  4. d) Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có).

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; thành viên, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Bài viết liên quan

Biểu mẫu thành lập DN xã hội

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty TNHH MTV

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *