Thay đổi đăng ký kinh doanh – đổi tên doanh nghiệp

Khi nào đổi tên công ty?

Tên gọi là bộ mặt của doanh nghiệp, thương hiệu của công ty nên việc lựa chọn phù hợp luôn được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng ngay từ khi thành lập doanh nghiệp. Tên gọi của doanh nghiệp có thể thay đổi vì nhiều lý do khác nhau như :

  • Tên bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký và các bên doanh nghiệp thỏa thuận thay đổi tên.
  • Tên doanh nghiệp vị phạm quyền sở hữu công nghiệp ( trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại, ….) nên buộc phải thay đổi
  • Doanh nghiệp muốn đặt một tên khác phù hợp hơn, hay hơn,…

Dù là thay đổi vì lí do gì thì khi đổi tên doanh nghiệp đều phải tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khi đổi tên doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh-đổi tên doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh-đổi tên doanh nghiệp

Khi thay đổi tên,  công ty nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp một bộ hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp ,  hồ sơ gồm :

1,Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp, nội dung Thông báo gồm:

  1. a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Tên dự kiến thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.  Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, việc thay đổi đăng ký kinh doanh đối với tên chỉ được thông qua tại cuộc họp của hội đông thành viên khi có số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Với công ty cổ phần, thì quyết định thay đổi tên gọi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Những lưu ý khi đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên công ty cần lưu ý những gì?
Thay đổi tên công ty cần lưu ý những gì?

Tên công ty dự kiện thay đổi phải đáp ứng các điều kiện đối với tên gọi theo quy định của Luật doanh nghiệp : Không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không vi phạm sở hưu công nghiệp….

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung, thay đổi tên gọi nói riêng, doanh nghiệp cần tiến hành việc nộp hồ sơ như đã nêu trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp quyết định đổi tên.

Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết trong thời là 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ . Sau khi thực hiện thủ tục , doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên gọi mới.

Bài viết tiêu biểu

Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh Cty cổ phần

Thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh Cty TNHH

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *