Thay đổi đăng ký kinh doanh – Người đại diện theo PL

Khái quát về người đại diện theo pháp luật

Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh- người đại diện theo pháp luật
Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh- Luật Á Châu

Như chúng tôi đã trình bày trong loạt bài viết về người đại diện theo pháp luật ( ĐDTPL)đã chỉ ra vai trò đặc biệt quan trọng của họ trong công ty . Luật doanh nghiệp 2014 cũng có nhiều sửa đổi quan trọng liên quan đến ĐDTPL, đặc biệt là quy định : Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người ĐDTPL. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người ĐDTPL của doanh nghiệp. Quy định này giúp công ty thuận lợi hơn trong hoạt động của mình, các giao dịch không bị phụ thuộc vào một người đại diện duy nhất.

Doanh nghiệp có thể thay đổi ĐDTPL vì nhiều lý do khác nhau. Đối với công ty TNHH công ty cổ phần thì ĐDTPL là nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi thay đổi người đại diện, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ( ĐKKD)theo quy định của pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh- người đại diện theo pháp luật
Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh- Luật Á Châu

Bước 1 : Ra quyết định thay đổi người đại diện

Trước khi làm thủ tục thay đổi ĐKKD với nội dung thay đổi người ĐDTPL, doanh nghiệp phải ra quyết định thay đổi người đại diện.

Đối với công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu là người có thẩm quyền ra quyết định thay đổi ĐDTPL của công ty

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty phải triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên để thông qua quyết định thay đổi người đại diện. Quyết định này phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 65%  tổng vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Với công ty cổ phần thì tuy trường hợp mà việc thay đổi người đại diện phải tiến hành họp đại hội đồng cổ đông hay phải triệu tập cuộc họp của hội đồng quản trị.

Bước 2 : Nộp hồ sơ

Hồ sơ thay đổi ĐKKD đối với việc thay đổi ĐDTPL gồm :

  1. a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
  2. b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  3. c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người ĐDTPL;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người ĐDTPL trong trường hợp việc thay đổi làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người ĐDTPL không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người ĐDTPLcủa công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi người ĐDTPL là 3 ngày để từ ngày Phòng đăng ky kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Á Châu

Công ty TNHH Luật Á Châu luôn đồng hành với doanh nghiệp giải quyết các thủ tục pháp lý trong suốt quá trình hình thành, phát triển của doanh nghiệp. Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi thực hiện một cách nhanh chóng và tuyệt đối uy tín, đảm bảo cho doanh nghiệp thay đổi nhưng vẫn yên tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

bài viết liên quan :

-thay đổi đăng ký kd những điều cần biết

thay đổi trụ sở chính

thay đổi tên doanh nghiệp

thay đổi thành viên công ty TNHH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *