Thủ tục giải thể công ty nhanh gọn, chính xác

Thủ tục trước khi giải thể công ty

Trước khi tiến hành các thủ tục giải thể công ty phải tiến hành các thủ tục sau :

Hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

hồ sơ giải thể - Luật Á Châu
hồ sơ giải thể – Luật Á Châu

Về cơ bản để tiến hành giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị các giầy tờ sau:

Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
– Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;
– Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;
– Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Thủ tục giải thể công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

thủ tục giải thể công ty- Achaulaw
thủ tục giải thể công ty- Achaulaw

Bước 1 : Doanh nghiệp ra quyết định giải thể.

Tùy từng loại hinh doanh nghiệp khác nhau mà quyết định giải thể  sẽ được thông qua dưới các hình thức khác nhau như : Quyết định của chủ sở hữu công ty, quyết định của hội đồng thành viên sau cuộc họp hội đồng thành viên, quyết định của đại hội đồng cổ đông. Trường hợp là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần thì còn phải kèm theo biên bản cuộc họp thông qua quyết định giải thể và phải đảm bảo tỷ lệ thông qua  theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Bước 2 : Gửi quyết định giải thể đến : Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.Đồng thời đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Việc gửi quyết định được thực hiện trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Bước 3 : Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp, thanh toán các khoản nợ theo trình tự.

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Đây chính là bước doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh .

Bước 5 : Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty thực hiện trong bao lâu?
Giải thể công ty thực hiện trong bao lâu?

Khi thực hiện thủ tục giải thể công ty, công ty phải đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày sau đó nộp hồ sơ giải thể.

Thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ giải thể là 5 ngày làm việc.

Như vậy, để giải thể xong một công ty cần tối thiểu 35 ngày trong trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *