Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định pháp luật

Công ty của bạn đang có mong muốn giải thể hoặc bị buộc phải giải thể mà không biết phải thực hiện những thủ tục gì theo quy định của pháp luật? Hôm nay, Luật Á Châu sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để thực hiện thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật hiện hành (luật doanh nghiệp 2014, nghị định 78/2015/NĐ-cp).

Các trường hợp giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

 •  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 •  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Điều kiện giải thể doanh nghiệp-tư vấn Luật Á Châu
Điều kiện giải thể doanh nghiệp-tư vấn Luật Á Châu

Điều kiện giải thể công ty TNHH:

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn:

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thủ tục giải thể công ty TNHH trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 1. Triệu tập họp để quyết định giải thể: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của công ty phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn-Tư vấn Luật Á Châu
Thủ tục giải thể -Tư vấn Luật Á Châu

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn trong các trường hợp còn lại: 

 1. Thông qua quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữ hạn. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 1. Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Chuẩn bị Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Với những thông tin mà Luật Á Châu cung cấp, mong rằng các bạn đã có những thông tin cần thiết để thực hiện các thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn. Để công việc của bạn được giải quyết nhanh chóng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải đáp qua địa chỉ địa chỉ Hotline: 19006250 hoặc 04373003535. Luật Á Châu sẽ mang đến cho bạn dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Bài viết liên quan:

Thủ tục giải thể công ty nhanh gọn, chính xác

Các bước thực hiện giải thể công ty cổ phần

Quy trình giải thể doanh nghiệp – Achaulaw

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *