Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân- những điểm đặc biệt.

Những nét đặc biệt của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân có gì đặc biệt?
Doanh nghiệp tư nhân có gì đặc biệt?

Trước khi nói đến nét đặc biệt trong thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân,  ta có thể tìm hiểu những nét đặc biệt của loại hình doanh nghiệp này theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 .

Trước hết đây là loại doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu .Điều này có nghĩa là các tổ chức thì không thể thành lập DNTN. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là người có toàn quyền quyết định các hoạt động của doanh nghiệp này , từ số vốn đầu tư kinh doanh, các công việc kinh doanh, hưởng lợi nhuận kinh doanh,…Doanh nghiệp tư nhân như một tài sản của chủ sở hữu và chủ sở hữu có quyền bán, cho thuê doanh nghiệp của mình.

DNTN là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân. Lý do DNTN không có tư cách pháp nhân vì doanh nghiệp này không có sự tách bạch về mặt tài sản giữa chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp trong khi đó tính tách bạch về mặt tài sản lại là yêu cầu không thể thiếu đối với một pháp nhân. DNTN không có vốn điều lệ và chủ DNTN không phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH hay mua cổ phần để trở thành cổ đông công ty cổ phần. Điều này xuất phát từ  lý do DNTN không có tư cách pháp nhân như đã trình bày ở trên.

Chủ DNTN  chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghịa vụ tài sản của công ty .

Chủ DNTN chỉ có thể thành lập một DNTN và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh trong công ty hợp danh , điều này xuất phát từ tính chịụ trách nhiệm vô hạn của chủ DNTN trong khi đó, chủ hộ kinh doanh và thành viên hợp danh cũng chịu trách nhiệm vô hạn. Một cá nhân không thể chịu hai chế độ trách nhiệm vô hạn.

Nét đặc biệt trong thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có gì khác biệt?
Thành lập doanh nghiệp tư nhân có gì khác biệt?

Có lẽ xuất phát từ những nét đặc trưng nêu trên của DNTN mà thủ tục thành lập DNTN cũng có những nét đặc thù riêng so với thành lập các loại hình doanh nghiệp khác. Sự khác biệt này chủ yếu ở khía cạnh thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản hơn các thủ tục thành lập khác.

Thứ nhất: Không cần tiến hành các thủ tục góp vốn, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn.  Nếu như thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần thì các thành viên và cổ đông phải tiến hành góp vốn, chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp thì thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân lại không yêu cầu chủ sở hữu tiến hành góp vốn mà chỉ tiến hành đăng ký vốn đầu tư kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh ( thể hiện trong đề nghị đăng ký kinh doanh). Khi có sự thay đổi vốn đầu tư DNTN cũng chỉ phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nếu vốn đầu tư giảm xuống dưới mức đã đăng ký khi đăng ký thành lập.

Thứ hai: Thành phần hồ sơ đơn giản hơn.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì thành phần hồ sơ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ DNTN

Trong khi tất cả các loại hình doanh nghiệp khác khi thành lập đều cần có điều lệ . Điều lệ là hệ thống các quy tắc , quy định trong nội bộ doanh nghiệp làm cơ sở cho hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ và các quy định của pháp luật doanh nghiệp. Điều lệ công ty không được trái với quy định của pháp luật và dựa trên quy định của pháp luật. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp lại không yêu cầu DNTN phải có điều lệ, điều này có thể hiểu là do bản chất DNTN chỉ do một cá nhân làm chủ và quyết định mọi công việc của doanh nghiệp nên việc ban hành một điều lệ công ty là không cần thiết. Tuy nhiên, luật cung không cấm doanh nghiệp tư nhân có điều lệ nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể ban hành bản điều lệ nhưng không cần phải đưa ra  khi làm thủ tục thành lập doanh  nghiệp tư nhân.

Dĩ nhiên DNTN không cần có danh sách thành viên hay cổ đông sáng lập vì chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân duy nhất.

Ngoài những nét trên, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng tương tự như doanh nghiệp khác. Người thành lập cũng phải tiến hành nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh  qua mạng hoặc nộp trực tiếp, sau đó nhận kết quả trong thời hạn 3 ngày làm việc nếu như không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung ( hồ sơ hợp lệ).

Bài viết liên quan:

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty hợp danh

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín tuyệt đối

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *