Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh- đổi trụ sở chính

Khái quát về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, cũng là nơi thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp trong nhiều trường hợp.  Vì nhiều lí do khác nhau mà trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính . Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì trụ sở chính là một một trong những nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi thay đổi doanh nghiệp buộc phải thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi này.

Điều kiện khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh- Đổi trụ sở chính
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh- Đổi trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định của Luật nhà ở 2014 doanh nghiệp không được phép đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại căn hộ chung cư có mục đích để ở . Do đó, khi thay đổi đăng ký kinh doanh đối với trụ sở chính thì doanh nghiệp cần hết sức lưu ý điều kiện này.

Trụ sở của công ty có thể thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc là bất động sản được doanh nghiệp thuê từ tổ chức , cá nhân khác.

Trình tự, thủ tục tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh - đổi tên công ty
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh – đổi tên công ty

Đăng ký thay đổi nội dụng đăng ký doanh nghiệp cụ thể với đăng ký thay đổi trụ sở chính là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với công ty nên khi tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi, doanh nghiệp phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1 : Ra quyết định thay đổi trụ sở chính.

Đối với doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu là người ra quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần hay công ty hợp danh thì trước khi  thay đổi đăng ký kinh doanh, cụ thể là thay đổi trụ sở chính thì công ty phải triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên hay đại hội đồng cổ đông để quyết định vấn đề này. Cuộc họp phải được lập thành biên bản , quyết định thay đổi trụ sở chỉ được thông qua nếu có 2/3 thành viên dự họp tán thành đối với công ty hợp danh,  được số phiếu đại diện cho ít nhất 65%  tổng vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, và với công ty cổ phần phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 51% tổng số số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp dự họp tán thành.

Bước 2 : Tiến hành các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật thuế.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh .

Khi thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký  kinh doanh nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ gồm :

-Thông báo thay đổi đăng ky kinh doanh, thông báo có nội dung như sau:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Quyết định đổi trụ sở của doanh nghiệp và bản sao biên bản họp

Sau khi nhận hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như trên, Phòng đăng ky kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ không đúng, không đầy đủ thì Phòng sẽ thông báo để doanh nghiệp có những sửa đổi, bổ sung. Với hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ky doanh nghiệp với địa chỉ trụ sở chính mới.

Bài viết liên quan:

Thay đổi tên doanh nghiệp

Những điều cần biết khi thay đổi đăng ký kd

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *