Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh- tăng giảm vốn điều lệ

Vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh- tăng giảm vốn điều lệ
Vốn điều lệ, nguồn sống của doanh nghiệp!

Trong kinh doanh, vốn chính là “mạch máu” của doanh nghiệp giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được vận hành thuận lợi. Và vốn điều lệ chính là những “dòng máu đầu tiên” mà nhờ đó doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động. Theo quy định của Luật doanh nghiệp:

“Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.”

Vốn điều lệ có thể được đăng ký thay đổi bởi nhiều nguyên nhân như : Doanh nghiệp muốn thu hẹp hay mở rộng sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trả lại vốn góp hay kêu gọi góp thêm vốn điều lệ, hay các thành viên, chủ sở hữu , cổ đông công ty không góp đủ vốn như đã cam kết dẫn đến doanh nghiệp buộc phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Với vai trò quan trọng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, khi tăng giảm vốn điều lệ hay thay đổi tỷ lệ vốn góp doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ hay tỉ lệ vốn góp.

 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh- tăng giảm vốn điều lệ
Trình tự , thủ tục tăng giảm vốn điều lệ

Đối với việc thay đổi tỷ lệ vốn góp :

Khi thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh , doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Các bước thực hiện tăng giảm vốn điều lệ:

Bước 1 : Quyết định thay đổi đăng ký doanh nghiệp đối với vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu là người ra quyết định thay đổi vốn điều lệ.

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần hay công ty hợp danh thì trước khi  thay đổi đăng ký kinh doanh, cụ thể là đăng ký tăng hay giảm vốn điều lệ thì công ty phải triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên hay đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp phải được lập thành biên bản , quyết định thay đổi vốn điều lệ chỉ được thông qua nếu có 2/3 thành viên dự họp tán thành đối với công ty hợp danh,  với công ty TNHH hai thành viên trở lên phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 65%  tổng vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, và với công ty cổ phần phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 51% tổng số số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp dự họp tán thành.

Bước 2 : Nộp hồ sơ thay đổi .

Khi thay đổi vốn điều lệ , doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký  kinh doanh nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ gồm :

– Thông báo thay đổi , thông báo có nội dung theo biểu mẫu mà pháp luật quy định.

– Quyết định đổi trụ sở của doanh nghiệp và bản sao biên bản họp

Sau khi nhận hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như trên, Phòng đăng ky kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ không đúng, không đầy đủ thì Phòng sẽ thông báo để doanh nghiệp có những sửa đổi, bổ sung. Với hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ mới.

Bài viết liên quan:

Thay đổi đăng ky kinh doanh- Đổi trụ sở chính

Thay đổi tên công ty

thay đổi đăng ký kd

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *