Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh- Các bước thực hiện

Giấy phép kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp 2014

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có những nội dung gì?
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có những nội dung gì?

Trong bài viết này giấy phép kinh doanh được hiểu chính là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vì Luật doanh nghiệp 2014 đã thay thế khái niệm này. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy vì theo Luật mới, để thuận lợi cho người thành lập doanh nghiệp thì đối với những ngành nghề đòi hỏi phải có điều kiện, cần được cấp phép kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp trước rồi mới đáp ứng các điều kiện kinh doanh sau. Như vậy thì Luật đã tách bạch điều kiện thành lập và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

Các nội dung trong giấy phép kinh doanh ( giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của luật mới gồm :

  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  4. Vốn điều lệ.

Như vậy, trong giấy phép kinh doanh hiện nay không còn có nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh, điều này nhằm góp phần hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh được quy định trong Hiến pháp, theo đó doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Việc không được quy định trong giấy phép kinh doanh  cũng có nghĩa là khi thay đổi ngành nghề doanh nghiệp không phải thay đổi giấy phép kinh doanh. Chỉ khi thay đổi những nội dung được quy định trong giấy phép kinh doanh nêu trên thì doanh nghiệp mới phải thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh còn những thay đổi khác ( ngành nghề, thông tin cổ đông sáng lập, thay đổi nội dung đăng ký thuế,…) thì doanh nghiệp chỉ phải thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh về cơ bản bao gồm

các bước thay đổi đăng ký kinh doanh- Luật Á Châu
các bước thay đổi đăng ký kinh doanh- Luật Á Châu

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu.

Tùy theo nội dung thay đổi mà nội dung của thông báo thay đổi sẽ khác nhau. Chẳng hạn đổi tên  doanh nghiệp trong giấy phép kinh doanh thì trong thông báo phải có tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi, tương tự đối với địa chỉ trụ sở chính thì trong thông báo phải có địa chỉ sự định chuyển đến,…

Quyết đinh của doanh nghiệp về việc thay đổi giấy phép kinh doanh.

Các nội dung được ghi trong giấy phép kinh doanh đều là các nội dung quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nên thông thường khi thay đổi một trong các nội dung này đều cần có quyết định của doanh nghiệp. Ngoài ra nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh hay công ty cổ phần thì kèm theo đó phải có biên bản họp để thông qua quyết định trên.

Ngoài hai giấy tờ chủ yếu trên, tùy từng nội dung thay đổi mà thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cần có các giấy tờ khác, chẳng hạn như thay thành viên công ty TNHH thì cần thêm giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới ( chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân,…) đồng thời nếu thay đổi do chuyển nhượng thì cần thêm văn bản chuyển nhượng,…

Riêng đối với thay đổi người đại diện theo pháp luật thì thay vì thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và đồng thời có thêm chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới.,…

Nộp hồ sơ làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định thì doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. ( lưu ý đối với thay đổi trụ chính thì phải nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến)

Phương thức nộp: Có thể nộp trực tiếp bằng bản giấy hoặc nộp hồ sơ qua mạng ( sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc sử dụng chữ ký số công cộng)

Phí nhà nước đối với nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy là 200 nghìn đồng, đối với nộp hồ sơ qua mạng thì được miễn lệ phí thay đổi.

bài viết liên quan:

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi đăng ký kinh doanh- đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi đăng thành viên công ty TNHH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *