Thủ tục xin đặt biển quảng cáo gồm những gì?

Quy định của pháp luật về quảng cáo thông qua biển quảng cáo

Quy định của luật quảng cáo về biển hiệu quảng cáo
Quy định của luật quảng cáo về biển hiệu quảng cáo

Quảng cáo thông qua biển quảng cáo là một trong những phương thức quảng cáo khá hữu hiệu để nhiều người biết đến thương hiệu của các công ty. Tuy nhiên, quảng cáo qua phương thực xây dựng biển quảng cáo thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật quảng cáo . Đơn vị quảng cáo không được tùy tiện đặt biển quảng  cáo mà phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải làm thủ tục xin đặt biển quảng cáo.

Theo Luật quảng cáo 2012 :

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

 Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

  1. a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;
  2. b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;
  3. c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Như vậy theo quy định này thì không phải mọi trường hợp xây biển quảng cáo hay làm biển hiệu quảng cáo đều phải xin phép mà chỉ những trường hợp nêu trên mới phải làm thủ tục xin đặt biển quảng cáo.

Hồ sơ làm thủ tục xin đặt biển quảng cáo

Giấy tờ cấn thiết làm thủ tục xin đặt biển quảng cáo
Giấy tờ cấn thiết làm thủ tục xin đặt biển quảng cáo

Hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền về xây dựng ở địa phương xin cấp phép đặt  biển quảng cáo gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng biển quảng cáo;
  • Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;
  • Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
  • Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

Thời gian giải quyết thủ tục xin đặt biển quảng cáo.

Tùy thuộc vào biển quảng cáo dự định xây dựng có nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hay không mà thời gian giải quyết cấp phép xây dựng công trình quảng cáo nói chung, biển quảng cáo nói riêng có thể khác nhau. Trường hợp nằm trong quy hoạch thì thời gian giải quyết là 15 ngày kể từ ngày đơn vị quảng cáo nộp hồ sơ xin cấp phép như đã nêu trên. Trường hợp không nằm trong quy hoạch thì thời gian có thể kéo dài hơn vì cơ quan cấp phép xây dựng còn phải xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan, thời gian giải quyết trong trường hợp này khoảng 20 ngày.

Bài viết liên quan:

Biển hiệu quảng cáo đúng luật

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *