Tình hình giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam

Giải thể doanh nghiệp – Khoảng 5 năm trở lại đây thực sự là khoảng thời gian khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi những lí do khách quan từ tình hình kinh tế – chính trị thế giới và cũng bởi những lí do chủ quan tồn tại trong chính bản thân của mỗi doanh nghiệp. Trong bài viết này, Luật Á Châu muốn cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn khách quan nhất về tình hình Giải thể doanh nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015 của cả nước là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giải thể giảm 2,2%)

Số liệu giải thể
Số liệu giải thể của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Theo số liệu thống kê theo Quý, số doanh nghiệp giải thể trong Quý IV/2015 là 2.505 doanh nghiệp tăng 11,1% so với Quý III/2015; tăng 16,9% so với Quý II/2015 (2.143 doanh nghiệp); giảm 2,3% so với Quý I/2015 (2.565 doanh nghiệp) và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2014 (2.474 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp giải thể theo loại hình doanh nghiệp:

Việt Nam có khoảng hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, năm 2015, có tổng số 9.467 doanh nghiệp giải thể. Cụ thể tỷ lệ các loại hình doanh nghiệp giải thể như sau: có 3.511 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 37,1%; có 2.668 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 28,2%; có 1.907 doanh nghiệp tư nhân chiếm 20,1% và 1.381 công ty cổ phần chiếm 14,6%.

Số lượng doanh nghiệp giải thể theo quy mô vốn:

Bảng số liệu giải thể
Bảng số liệu giải thể của các doanh nghiệp Việt Nam theo quy mô vốn

Theo số liệu tại Bảng 1 về Giải thể theo quy mô vốn cho thấy trong năm 2015 số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,68% trên tổng số doanh nghiệp giải thể (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 93,75%). Điều này phần nào cho thấy, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường được tổ chức tốt hơn, có trình độ quản lý, nguồn lao động và công nghệ sản xuất phát triển so với doanh nghiệp quy mô nhỏ nên có sức đề kháng với các biến động và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn.

Năm 2016 là năm Quốc gia khởi nghiệp và theo số liệu thống kê, có tới hơn 100.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Tuy nhiên, những số liệu về Giải thể doanh nghiệp lại chưa được công bố. Cùng với việc kinh tế Việt Nam năm 2016 có những biến chuyển tích cực, đặc biệt là hiệu ứng của việc các công ty nhà nước chào bán cổ phần ra công chúng đầu năm 2017, hi vọng số doanh nghiệp giải thể tại Việt Nam sẽ giảm mạnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *